sterstur

Tag med Mandø Event på østerstur og pluk friske stillehavsøsters med et boblende glas champagne.. 

Østerssafari er en helt unik oplevelse -  på østersbankerne, hvor tidevandet bestemmer og hvor himmel og hav går i ét, skaber lyset og vinden en helt enestående stemning.

sltur

Tag på tur med Mandø Event ud til sælerne og oplev sælerne i deres naturlige omgivelser.

Vadehavet har staus som dyre- og naturreservat og Mandø ligger midt i Nationalpark Vadehavet, så øen kan byde på et hav af unikke naturoplevelser som fx.  sælture.

pakketur

Oplev Naturparkens unikke natur med Mandø Events pakketure!

Her er højt til himlen og plads til fordybelse og afslapning, tag ud på en guidet tur eller en individuel tilrettelagt tur - og oplev den enestående ø-natur på tæt hold.

cafe

Gastronomisk gourmet mad - så prøv Cafe "Smagen af Mandø"...

Har I planer om en hyggelig dag i godt selskab og en spændende kulinarisk oplevelse?

Vor gourmet restaurant har fuld fokus på det gastronomiske niveau, helhedsoplevelsen og smagfulde retter og vine?

natures kitchen

Café "Smagen af Mandø"

Gastronomisk gourmet mad -  "Smagen af Mandø"...

chef
Har I planer om en hyggelig dag i godt selskab og med spændende gourmet retter fra Mandø?
Vi er en  gourmet restaurant med fuld fokus på det gastronomiske niveau, helhedsoplevelsen og smagfulde retter og vine?
En gourmet middag er en perfekt sammensætning af smage og nuancer, produceret af råvarer af højeste kvalitet fra Mandø og en dertilhørende god vejledning om valg af både røde og hvide vine og øl.
Vi kan anbefale gourmet middage fra 2 - 4 retter, hvor alle retterne er perfekt sammensat.
 

Gourmet and Oyster

Se videoen: Gourmet and Oyster  - udenlandske gæster på Østerstur i sæsonen 2017
 
strandskade
 Strandskade - Mandø's karakterfugl. Strandskaden er en af de få vadefugle, som mader deres unger.
 

Nyhedsbrev

 

 

Om Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder. Og for en lang række vandfuglearter er Vadehavet både den vigtigste rasteplads og det vigtigste overvintringsområde i Europa. Desuden yngler en stor bestand af den spættede sæl i Vadehavet. Flere end 10 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet under trækket.

Vadehavet strækker sig over cirka 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland og dækker omkring 9.000 km2 marsk, tidevandsflader, dyb, højsande, sandstrande og klitter. En kæde af øer adskiller selve Vadehavet fra Nordsøen. Øer og tidevand Hele Vadehavet har status som natur- og vildtreservat med forskellige bestemmelser for færdsel, jagt og andre aktiviteter.

I det internationale vadehav er der mere end 30 øer, heraf tre i Danmark: Fanø, Mandø og Rømø. Hele Vadehavsområdet er påvirket af tidevandet, som skyldes månens tiltrækningskraft. Tiltrækningskraften giver tidevandet en regelmæssig periode på 6 1/4 time mellem højvande og lavvande. Almindeligvis er forskellen på højvande og lavvande ved Ho Bugt cirka halvanden meter. I rytmen mellem ebbe og flod Tidevandets rytme mellem højvande og lavvande to gange i døgnet skaber gode forudsætninger for Vadehavets dynamiske økosystem med mange mikroskopiske planter og dyr, der danner fødegrundlaget for en bundfauna af orme, muslinger og krebsdyr. Der kan være flere tusinde af disse dyr på blot en kvadratmeter vadebund. Under lavvande, når vaderne tørlægges, tanker fuglene op inden rejsen til yngleområderne i  Nordskandinavien, Sibirien og Grønland – eller undervejs til overvintringslokaliteterne mod syd.

Den spættede sæl yngler i Vadehavet. Sælerne er især i yngletiden og under pelsfældningen afhængige af at kunne ligge uforstyrrede på tørlagte banker.

Fakta om Nationalpark Vadehavet

  • Indviet 16. oktober 2010 Areal: 145.900 ha (1.459 km2)
  • Landareal: 30.000 ha (300 km2)
  • Internationalt naturområde: ca. 97 % er udpeget som Natura 2000-område
  • Tidevand: To gange i døgnet flyttes 1.000.000.000 m3 vand frem og tilbage gennem dybene
  • Antal rastende vandfugle på træk: 10-12 millioner om året Stære på træk: mere end 1 million

car

Flod og ebbe ved Låningsvejen

Man kan sagtens køre til Mandø i egen bil, autocamper eller campingvogn.

Låningsvejen er 60 cm højere end havbunden - men man skal imidlertid altid sikre sig, at den aktuelle vandstand muliggør kørsel i egen bil m.m.!

 
Ved faldende vandstand er tabelværdien negativ. Det betyder, at tabelværdien skal lægges til Låningsvejens højde for at beregne Låningsvejens højde over havoverfladen! 
For alle negative tabelværdier ved faldende vandstand er Låningsvejen farbar for al trafik.
 
Ved stigende vandstand er tabelværdien positiv. Det betyder, at tabelværdien skal fratrækkes Låningsvejens højde for at beregne Låningsvejens højde over havoverfladen!
For alle positive tabelværdier ved stigende vandstand vil Låningsvejen være farbar for al trafik - dog kun op til +60 cm..
 
heather
"Mandø Lyng" [Limonium vulgare]

Hvem er vi?

Vi bor midt Nationalpark Vadehavet og er omgivet af et af verdens vigtigste vådområder. Et stort, unikt naturområde fuld af liv og oplevelser. Nationalpark Vadehavet er dansk natur i verdensklasse - som vi gerne deler med resten af verden!

Mandø Event er et lille familiefirma, som arrangerer hestevognsture ud til sælerne og ud på østersbankerne, guidede pakketure, byvandringer m.m..

Vores vision er at formidle naturoplevelser, kulinariske oplevelser og  at skabe hyggelige rammer omkring vore forskellige aktiviteter - alt sammen med afsæt i de betingelser, naturen giver os. 

I løbet af sæsonen arrangeres forskellige kulinariske events, som byder på store variationer af smagsoplevelser.

I  Landhandlen sælger vi lam og oksekød, øl, salte, uld, skind m.m. og med varerne følger også historien om produkternes oprindelse og tilvirkning.

Hos Mandø Event arrangerer vi sammenkomster for familier, firmaer m.m..

Velkommen til Mandø

Elisa og Benny Thomsen

Bankoplysninger

MobilePay

Mobilepay: 63512

(angiv venligst ordre nr. eller faktura nr.)

Bankoverførsel: Betal din ordre og faktura her.

Direkte overførsel til Nørre Nebel Sparekasse:

Reg.nr. 9682
Konto nr. 0000920797

(angiv venligst ordre nr. eller faktura nr. ved overførelsen)

Udlandsbetaling: Betal din ordre og faktura her.

IBAN: DK3696820000920797
BIC: NRNEDK21

(angiv venligst ordre nr. eller faktura nr. ved overførelsen)

Copyright © Mandø Event 2017

NPV Officiel partner logo preview

Design by Webdegn